-

ikony58

Komentarze użytkownika

@Kult Józefa Piłsudskiego i jego racjonalne podstawy (22 listopada 2019 06:33)

Choć nie była to wina „złowrogich knowań” narodowej demokracji i jej delegata w Rydze
Stanisława Grabskiego, jak utrzymuje stworzona w obozie Piłsudskiego legenda, podtrzymywana
do dziś nawet przez tak poważnych badaczy jak Timothy Snyder (Sketches from a Secret War.
A Polish Artist’s Mission to Liberate Soviet Ukraine , New Haven & London 2005, s. 11–15;
wyd. pol.: Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka
o Ukrainę, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Kraków 2008). Legendę tę obalił ostatecznie w swej
mistrzowskiej monografii przebiegu rokowań ryskich Jerzy Borzęcki, The Soviet-Polish Peace of
1921 Yale..., s. 130–133 i 153./za A.Nowakiem/

 

 

The First Confidential Meeting

The break i ...

ikony58
22 listopada 2019 13:31@W kwestii mordu politycznego (20 listopada 2019 10:22)

Adwokat socjalistów broni Eligiusza N.- z urzędu.

ikony58
21 listopada 2019 11:08


@Dlaczego Baśń socjalistyczna jest tytułem chybionym? (18 listopada 2019 09:55)

You have the right to go to hell in your own way
(Macie prawo iść do piekła swoją własną drogą).
David Lloyd George o Polakach
walczących z najazdem bolszewickim, 22 VII 1920

ikony58
18 listopada 2019 11:12

@Dlaczego Baśń socjalistyczna jest tytułem chybionym? (18 listopada 2019 09:55)

Coryllus a Andrzej Nowak

https://coryllus.pl/pan-bernestein-namier-ziomal-sienkiewicza/

Pierwsza zdrada 1920...

'You have the right to go to hell in your own way'

"Jan Christian Smuts, nie miał wątpliwości co do rasowej
bezwartościowości owych ludów zamieszkujących na wschód od Niemiec, w szczególności
Polaków: „Przecież to są kafirzy!” (Kaffirs, that’s what they are! )[2]. Wytłumaczmy, że w języku
używanym przez białych kolonistów w Południowej Afryce oznacza to tyle, co w amerykańskim
żargonie rasowym słowo „czarnuch” (nigger);"

 

Bernestei-Namier a np. Jarosław Kurski

Theodora Modzelewska (Niemerowska)

Data urodzenia:oszacowano na lata od 1873 do 1921Death:
Najbliższa ...

ikony58
18 listopada 2019 11:06


@Jeszcze Polska nie skinęła póki myszy jemy (15 listopada 2019 09:42)

 https://twitter.com/Cenckiewicz/status/1195259504541282306

Wałęsa oczernia Polskę w USA

W dokumencie pozostawionym w środę amerykańskim parlamentarzystom były prezydent RP Lech Wałęsa ocenił, że w Polsce łamie się konstytucję, podporządkowuje rządzącym niezależne instytucje i atakuje swobodną wymianę myśli.

Wałęsa przybył z kilkudniową wizytą do Waszyngtonu, by uczcić 30. rocznicę rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce. Po swoim wystąpieniu w podkomisji kontrolowanej przez Demokratów Izby Reprezentantów USA zostawił amerykańskim parlamentarzystom dokument, którego treść opublikował na Facebooku.

Żyd ocalony z Holokaustu: nie wrócę do Izraela, póki Katz ...

ikony58
15 listopada 2019 14:47

@Jeszcze Polska nie skinęła póki myszy jemy (15 listopada 2019 09:42)

pralka-ukladanka,czyli @ewaryst &co bronia Polskę przed żoliborskim,tfu,brukselko nowojorskim socjokomunizmem

Głębia analizy ukazana na slajdzie przedstawiciela Parlamentu Europejskiego na Szczycie ONZ w Nairobi. Tłumacząc od lewej: „Stare idee religijne” -> pralka -> „świeże, nowoczesne i uargumentowane w języku praw człowieka” Czy takie analizy towarzyszą całemu prawu UE?https://twitter.com/jerzKwasniewski?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego pokazuje głównych wrogów postępowych praw reprodukcyjnych i seksualnych. Zaraz po mapce powiązań organizacji pozarządowych pokazuje slajd dotyczący chrześcijan. No i papież Franciszek spiskujący przeciwko gender z patriarchą ...

ikony58
15 listopada 2019 10:48

@Recenzja „Dalej jest noc” czyli IPN kontra historyk Grabowski i inni eksperci. (7 listopada 2019 19:19)

Papież Franciszek ubolewa nad istniejącym w świecie antysemityzmem... Czy przyjdzie w końcu chwila, gdy z równie pieczołowicie zajmie się antychrześcijaństwem? Co roku 170 tys chrześcijan oddaje życie za wiarę, 200 mln jest brutalnie prześladowanych, 350 mln(!) dyskryminowanych!

https://edition.cnn.com/2019/11/13/europe/pope-francis-condemns-anti-semitism-intl/index.html

 

"Dla Polaków śmierć to była kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć. Dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka"

ikony58
14 listopada 2019 10:57

@Wojciech Korfanty Syn Górnika, Polak i Katolik, Ojciec Niepodległości RP. (11 listopada 2019 15:44)

1) W byłym zaborze austriackim kodeks cywilny austriacki z roku 1811 ze zmianami, według którego (§§ 69 do 74, 85 do 87) zapowiedź polegała na ogłoszeniu mającego być zaw artym małżeństwa, przytoczeniem imion, nazwisk, miejsca urodzenia, stanu i miejsca zamieszkania obydwojga narzeczonych, z zaznaczeniem, że każdy, komu znaną jest jakaś przeszkoda, powinien o tym donieść duszpasterzowi pośrednio przez zapowiadającego bądź bezpośrednio temu, który jest właściwy do dania ślubu. Ogłoszenie ustne m usiało nastąpić w trzy niedziele i święta w kościołach każdego z narzeczonych w czasie nabożeństw. Też tak w świątyniach innych wyznań. Co do m ałżeństw żydowskich, w trzech następujących po sobie szabasach przy nabożeństwie w synagodze lub w domu modlitwy, ew entualnie p ...

ikony58
14 listopada 2019 10:40

@Recenzja „Dalej jest noc” czyli IPN kontra historyk Grabowski i inni eksperci. (7 listopada 2019 19:19)

Proszę mi powiedzieć, ilu Żydów zabiła Pani i Jej rodzina, kiedy, z jakich powodów i jakimi metodami, dlaczego prokurator nic o tym nie wie – i dlaczego Pani uważa że wszyscy Polacy za to odpowiadają? Albo proszę przeprosić Polaków.

http://pressmania.pl/list-otwarty-do-pani-olgi-tokarczuk/

ikony58
14 listopada 2019 08:06


@Recenzja „Dalej jest noc” czyli IPN kontra historyk Grabowski i inni eksperci. (7 listopada 2019 19:19)

Film dokumentalny o żydach w gettcie warszawskim emitowany w telewizji polskiej tylko raz !

https://twitter.com/Mirocardinale/status/1194409251420147713

W 1968 roku ukazał się film Sprawiedliwi, który w świetle świadectw świadków i dokumentów ukazywał niezłomną postawę Polaków ratujących Żydów .

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=F9bWSzFgVFA&feature=emb_title

ikony58
13 listopada 2019 19:52

@Wojciech Korfanty Syn Górnika, Polak i Katolik, Ojciec Niepodległości RP. (11 listopada 2019 15:44)

 str.21

Zdjęcie ślubne Wojciecha Korfantego i Elżbiety Szprot, 5 października 1903 r.

https://sbc.org.pl/Content/168013/Korfanty_-_bibliografia.pdf

ikony58
12 listopada 2019 21:46

@Wojciech Korfanty Syn Górnika, Polak i Katolik, Ojciec Niepodległości RP. (11 listopada 2019 15:44)

Termin ślubu wyznaczono na 1 lipca 1903 w kościele Świętej Trójcy . W przeddzień tej daty niespodziewanie proboszcz Reinhold Schrimeisen zwrócił mu ofiarę i uzależnił udzielenie ślubu od przeproszenia atakowanych przez Wojciecha Korfantego proniemieckich księży (m.in. odmawiali oni Polakom rozgrzeszenia za czytanie propolskiej prasy). Inspiratorem odmowy mógł być władający diecezją wrocławską kardynał Georg Kopp . Korfanty odmówił przeprosin, wyjechał z narzeczoną do Krakowa , dopełnił obowiązku sześciu tygodni zamieszkania w monarchii habsburskiej a następnie udzielono mu w końcu ślubu w kościele Św. Krzyża 5 października 1903 przy poparciu kleru krakowskiego.

 Sprawa zakończyła się w Rzymie zatwierdzenie ...

ikony58
12 listopada 2019 21:11


@Wojciech Korfanty Syn Górnika, Polak i Katolik, Ojciec Niepodległości RP. (11 listopada 2019 15:44)

Polska musi być państwem zachodnio-europejskim i demokratycznym. Wielka mowa sen. Korfantego w komisji spraw zagranicznych Senatu, „Polonia” 1932, nr 2609

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/64395/edition/60604/content

ikony58
12 listopada 2019 19:21

@Wojciech Korfanty Syn Górnika, Polak i Katolik, Ojciec Niepodległości RP. (11 listopada 2019 15:44)

 

 Jednak w zbiorach CBW jako adresat całości korespondencji Stpiczyńskiego występuje B. Miedziński. Kontrowersyjny fragment listu brzmiał następująco: „Rozmowa  pogłębiła tylko gorzką ironię w stosunku do naszych władz rządowych. Wszyscy chcieliby, aby Korfantemu łeb ucięli, aby przygotować triumfalny wyjazd p. Witosowi na Śląsk, aby dać p. Ministrom palmę zwycięzców do ręki [...). Zanadto dobrze się orientuję, że gdybym zainspirował kropnięcie Korf.[antego], to później dla zatarcia śladów zrobiono by to samo ze mną. A wojować z Korfantym o ratowanie rządu i Polski na G. Śląsku mam ja, porucznik? - na własną rękę - podczas gdy majestat Rzeczypospolitej jest za jasny, aby się plamić taką czarną robotą - ani myślę”.

 

 

...
ikony58
12 listopada 2019 19:20

Strona 1 na 12.    Następna